Kokouspalvelut.

Yritysten ja yhteisöjen kokouspaikka.

Hyvät päätökset täällä.

  • Tiimipalaverit.
  • Yhtiökokoukset.
  • Palkitsemistilaisuudet.
  • Kabinetti 1: 10 henkilöä
  • Kabinetti 2: 15 henkilöä